mobilanpassad

Uppdaterad: 2019-10-20

Nästa träningsdag är lördag 26 okt kl.9-15
----------------------------------------------
På gång: Battue + Rabbit/Chondelkastare.
----------------------------------------------
Snickrande av ett 10-tal kastarhus pågår.
----------------------------------------------Aktiviter och program 2019

2019-09-28    Gyttorp Open, Gyttorp SSK

2019-10-05    Arbetsdag Munkhyttan 9-15, LGHSC

2019-10-12    Öppet Träning *och arbetstillfälle Munkhyttan 9-15, LGHSC

2019-10-26    Öppet Träning *och arbetstillfälle Munkhyttan 9-15, LGHSC

2019-12-07    Arbetsdag inför Luciatävlingen 9-15, Gyttorp SSK

2019-12-08    Mälarcup Lucia Trad, Gyttorp SSK

2019-12-14    KM LGHSC 10-12, och JUL-LUNCH 12-x, Alla

April - Sept    Träning Måndagar o Torsdagar kl.17-20, LGHSC

* "och arbetstillfälle" ska tolkas som att det ev. finns arbetsuppgifter man kan ta itu med.
En del av dessa anslås på white-board i Gula Paviljongen.
Exempel på ej anslagna arbetsuppgifter, mer rutinmässiga göranden, är utkörning och påfyllning av lerduvor, plockning av duvor, städning ute o inne, diskning, tömning av tunnor, gräsklippning, buskröjning, reparationer, pantning av flaskor, inköp av varor till kök, öppning och stängning av banor, snöröjning, grusning, byte o laddning av batterier m.m.Välkommen till Munkhyttan.se och lerduveskyttet
Skytte bedrivs bl.a på en s.k kompakt-sportingbana.
Varierande svårighetsgrad för att passa alla.
Vi har både en omfattande träningsverksamhet
och tävlingsverksamhet.

Anläggningen har ca 40-talet kastmaskiner
och 4 st högre torn.
Även grenarna skeet och nordisk trap kan utövas.

Det är här Du kan lära Dig skjuta lerduvor!----------------------------------------------------------------

Några av våra aktiva skyttarTeres Andersson


Gösta Fredriksson


Clas Persson o Christer Green


Janne F


Kenneth S o Krister


Pelle P o Per K


Lena V


Susanne S


Dennis S


Robert, Pelle o Kenneth
bronslag SM-2019, Pelle även Juniorsilver.

Kontaktpersoner

Gösta Fredriksson, 076-809 99 63
Leif Karllsson, 070-694 40 81
Christer Green, 073-027 88 91
Roland Hylen, 070-226 59 90
Clas Persson, 070-223 35 34
Krister Jakobsson, 070-317 66 56
Lena Vikberg, 070-872 91 14
Pelle Persson, 072-709 08 00

Bokning för mindre och större sällskap
Banor och instruktörer kan bokas enligt överenskommelse. För individuellt och mindre eller större sällskap/företag.
Vapen finns att låna. Ammuntion att köpa. Servering.
Tider kan bokas, kontakta Kontaktpersoner

Tillåtna och bokningsbara skjuttider
Måndag-Torsdag 09.00-20.30
Fredag 09.00-16.00
Lördag 09.00-15.00
Sön- och helgdagar 09.00-13.00
Dessa tider kan överskridas om det krävs för att avsluta tävling eller annat programfört arrangemang

Schemalagda träningstider Under April-Sept:
Mån+Tors: Sporting, 17-20
Onsdag: Skeet, 18-20 (April, Maj, Juni, Aug, sporting kan utövas samtidigt på anvisad plats)
Torsdag: Nordisk trap, 18-20, Sporting, 17-20

Under tiden Oktober-Mars förekommer träning sporadiskt på helger.
Dessa träningstider meddelas på denna hemsida (se även program längst ner på sidan)

Serieavgifter
Fr.o.m 2019-04-23 gäller följande avgifter för serie om 25 duvor.
Medlemmar i Gyttorps SSK, JRF-Lindesberg eller Bergslagernas JG: 30:-
Ej medlemmar: 50:-

Ammunition finns normalt att köpa vid banan via Leif K. Denna service är helt beroende av Leif K.

Medlemsskap
Anvisningar för medlemsskap finns på respektive klubbs hemsida.
Länkar till klubbar finns i menyn till vänster.

Skyttekort
Prov för SvSF Skyttekort kan avläggas vid banan.
Kom till banan eller kontakta Krister Jakobsson, Torbjörn Fredriksson eller Leif K.

SvSF Tävlingslicens
För att erhålla tävlingslicens erfordras godkänt prov för Skyttekort
och medlemsskap i klubb ansluten till SvSF, t.ex Gyttorps SSK.
Anvisningar för medlemsskap finns på:»Gyttorps SSK hemsida

Vad är "Alliansen"?
Varje enskild klubb (3st) väljer varje år vid sina respektive årsmöten 3 st representanter vardera
till styrelsen för LGHSC-Lindesberg Gyttorp Hagelskyttecentrum.
Alliansen har således 9 st ledamöter. Ordförande, sekreterare, kassör m.m väljes inom styrelsen.

Alliansens uppgift är att svara för kostnader för lerduveinköp, reservdelar, underhåll av alla anläggningar, maskiner
och utrustning som tillhör lerduveskyttet.
Alliansen hanterar också alla formella kontakter med myndigheter och kommun.
För att kunna finansiera detta sker all försäljning av lerduve-serier i alliansen regi.
Samtliga intäkter är öronmärkta för lerduveskyttet.

Alliansen tillkom också för att gagna samarbetet och kommunikationen mellan föreningarna till fromma
för såväl jägare som tävlingsskyttar.

Hemsidan
Denna hemsida, munkhyttan.se underhålls av webmaster TF.