Medlemsregistrering

För att uppfylla GDPR (General Data Protection Regulation) redovisas inte medlemsregistret.

Så här hanterar föreningen GDPR
Den persondata som inte är relevant kommer inte heller att lagras.
Föreningen har ett medlemsregister som lagras i en databas vilken administreras av föreningens kassör.
Kopia av filen finns också hos föreningens sekreterare eller ordförande.

För varje medlem finns registrerat:
• För- och efternamn
• Fullständig postadress
• Betald/ej betald årsavgift
• Telefon- och/eller mobilnummer
• Epost-adress
• Födelsedata (ååååmmdd)
• Personnummer (ååååmmdd-xxxx)

Föreningen behandlar och lagrar dessa rader i Riksidrottsförbundets medlemsregisterservice på idrottonline.se
Via personnumret får vi en säker identitet på medlemmar då data hämtas från folkbokföringen direkt till medlemsregistret.
Där finns också möjligheter för den enskilde att logga in komplettera/ändra uppgifter.

Föreningen kan behandla och lagra personnummer jämte namn i samband med gemensamma möten.

Kallelse till årsmöte sker i första hand via epost.
Efter genomfört möte/aktivitet raderar föreningen deltagarlistan på sin lagringsplats.

Anmälningsblanketter i samband med möten raderas efter genomförd verksamhet.

Föreningen kommer inte att lämna ut några uppgifter från medlemsregistret till enskilda eller organisationer,
utan den enskildes särskilda medgivande.

Medlemsförteckningen kommer inte att göras tillgänglig från vår hemsida.

Önskar du få reda på vilka uppgifter föreningen har om dig, så kan du vända dig till föreningen kassör som har dessa uppgifter.
Du kan kräva att vissa uppgifter raderas, men föreningen önskar namn och fullständig postadress för att godkänna ett medlemskap.


Styrelsen