Updaterad: November 26 2020 04:47:23.
OBS! Före skjutning - checka in: anmäl Dig i Gula Paviljongen, det finns ett formulär där namn- och kontaktuppgifter ska uppges.
»Serie-statistik

Aktiviter och program 20202020-12-02
Styrelsemöte i rulljansen...,


2021-04-04
Rune Flodmans minne. Deltagarelistan är fulltecknad.,
Gyttorps Sportskytteklubb

Välkommen till Munkhyttan.se
och lerduveskyttet

Skytte bedrivs bl.a på kompakt-sportingbanan. 5 stationer, gemensamma med ol-trap.
Varierande svårighetsgrad för att passa alla.
Vi har både en omfattande träningsverksamhet
och tävlingsverksamhet.

Anläggningen har ca 40-talet kastmaskiner
och 4 st högre torn.

Banor: kompakt-sporting, skeet, olympisk trap och nordisk trap + ev. comapct sporting i enlighet med skjutbaneinstruktion.
utövas.

I samband tävling eller annat arrangemang kan andra tillfälliga skjutplatser utnyttjas om hänsyn till de åtgärder som gäller för "tillfällig skjutplats" och anges i säkB iakttages.

Det är här Du kan lära Dig skjuta lerduvor!Kontaktpersoner
Torbjörn Fredriksson 070-265 31 10
Leif Karlsson, 070-694 40 81
Teres Andersson, 076-830 73 95
Gösta Fredriksson, 076-809 99 63
Krister Jakobsson, 070-317 66 56Bokning för mindre och större sällskap
Banor och instruktörer kan bokas enligt överenskommelse. För individuellt och mindre eller större sällskap/företag.
Vapen finns att låna. Servering.
Tider kan bokas, kontakta KontaktpersonerTillåtna och bokningsbara skjuttider
Måndag-Torsdag 09.00-20.30
Fredag 09.00-16.00
Lördag 09.00-15.00
Sön- och helgdagar 09.00-13.00
Dessa tider kan överskridas om det krävs för att avsluta tävling eller annat programfört arrangemangSäkerhet
Vid alla skjutbanor finns Skjutbaneinstruktioner anslagna. Dessa instruktioner ska följas av alla skyttar.
Vid Munkhyttan finns Skjutbaneinstruktion för Gyttorps Sportskytteklubb/JRF-Lindesbergs kombinerade kompaktsporting och skeetbana anslagen i
Gula Paviljongen. Säkerhetsansvarig är Torbjörn Fredriksson.
Vid Bergslagernas Jägargilles kombinerade bana för Nordisk trap och Kompakt sporting finns ytterligare en Skjutbaneinstruktion anslagen.
Säkerhetsansvarig är Johan Larsson.

Ansvar:
Var och en har ett ständigt ansvar för sin egen och andras säkerhet.

Delaktighet:
Alla skyttar och funktionärer skall aktivt medverka till att säkerhetsbestämmelserna följs.

Ingrepp vid fara:
Den som upptäcker att någon bryter mot säkerhetsbestämmelserna eller som uppfattat annan fara skall omedelbart ingripa. Vid omedelbar fara kommenderas ”Avbryt. Eld upphör eller Stopp”. Rapportering:
Alla har skyldighet att rapportera brott mot säkerhetsbestämmelserna till skjutledare, som tar ställning till hur man går vidare.

Skyttens eget ansvar:
 • Vid all vapenhantering skall alltid vapen behandlas som om det vore laddat.
 • Skytt får inte handskas med vapen eller ammunition utan att känna till hur de fungerar och vilka bestämmelser som gäller för hantering.
 • Före skjutning skall skytt kontrollera att loppet är urdraget och fritt från främmande föremål.
 • Det är förbjudet att rikta ett vapen – laddat eller oladdat mot personer eller i annan riktning så att det kan innebära fara. Alla vapen skall hanteras i säker riktning uppåt eller ner mot marken.
 • Provriktning får endast ske på angiven plats och mot anbefallt mål.
 • Vapen får inte lämnas utan tillsyn.
 • Vapen som skall överlämnas av en skytt till en annan eller som förs från skjutplatsen får inte vara laddat.
 • Laddning för inte äga rum förrän skytten befinner sig på skjutplatsen.
 • Ansvarig skjutledare skall vara utsedd då två eller fler skyttar skjuter samtidigt.
 • Den som skjuter ensam är ansvarig för säkerheten på samma sätt som skjutledare.
 • Det är förbjudet att uppehålla sig framför skytt i skjutställning.
 • Dubbelpipiga gevär måste bäras brutna och övriga gevär med öppet slutstycke.
 • Det är förbjudet att vidröra eller hantera en annan skytts vapen utan dennes medgivande.
 • Det är förbjudet att vid vapenhantering vara påverkad av alkoholhaltiga drycker eller droger.  Schemalagda träningstider
  OBS! Före skjutning - checka in: Anmäl Dig i Gula Paviljongen. Det finns ett formulär där namn- och kontaktuppgifter ska anges.

  Under April-Sept.
  Mån+Tors: Kompakt Sporting, 17-20

  Tisdag: Ol-trap, 17-20, Gyttorps SSK

  Onsdag:
  Skeet, 17-19 (under tiden April, Maj, Juni, Aug, sporting kan utövas samtidigt på anvisad plats)

  Torsdag:
  Nordisk trap 18-20, (Sporting 17-20)

  Under året förekommer träning sporadiskt på helger.
  Om och när banor i sådana fall är öppna meddelas på denna hemsida.  Serieavgifter
  Fr.o.m 2019-04-23 gäller följande avgifter för serie om 25 duvor.
  Medlemmar i LGHSC, Gyttorps Sportskytteklubb, JRF-Lindesberg eller Bergslagernas JG: 30:-
  Ej medlemmar: 50:-

  Använd swish, kontanter undanbedes.
  Serier och avgifter bokförs i ankomstpärmen, i gröna kassaboken och i det webbaserade bokföringssystemet.


  Medlemsskap och klubbar
  Anvisningar för medlemsskap finns på respektive klubbs hemsida.
  Länkar till klubbar m.m:
  Gyttorps Sportskytteklubb (compakt sporting vid skeetbanan) Gyttorp Sportskytteklubb online medlemsansökan
  Bergslagernas JG (jägartrap+compact sporting+älgbanan) BJG online medlemsansökan
  JRF-Lindesberg (JRF-skeet)  Skyttekort
  Prov för SvSF Skyttekort kan avläggas vid banan.
  Kom till banan eller kontakta Krister Jakobsson, Torbjörn Fredriksson
  eller Leif K.

  OBS! Skyttesportförbundets online-utbildning för skyttekortet.  SvSF Tävlingslicens
  För att erhålla tävlingslicens erfordras godkänt prov för Skyttekort
  och medlemsskap i klubb ansluten till SvSF, t.ex Gyttorps Sportskytteklubb.

  Anvisningar för medlemsskap finns på: »Gyttorps Sportskytteklubb hemsida

  Anvisningar för tävlingslicens finns på: »Skyttesportförbundets hemsida  Miljöpolicy
  Hänsyn tages till fastställda skjuttider. Endast stålhagel får användas. Miljöanpassade lerduvor används. Egenkontroll i enlighet med anvisningar från myndighet.  .

  Varje enskild klubb (3st) väljer vartannat år 5 st representanter vardera
  till styrelsen för LGHSC-Lindesberg Gyttorp Hagelskyttecentrum.
  Alliansen har således 15 st representanter. Ordförande väljs vid årsmöte på 1 år, sekreterare, kassör m.m väljes inom styrelsen.

  Alliansens uppgift är att svara för kostnader för lerduveinköp, reservdelar, underhåll av alla anläggningar, maskiner
  och utrustning som tillhör lerduveskyttet.
  För att kunna finansiera detta sker all försäljning av lerduve-serier i alliansen regi.
  Samtliga intäkter är öronmärkta för lerduveskyttet.


  Alliansen tillkom också för att gagna samarbetet och kommunikationen mellan föreningarna till fromma
  för såväl jägare som tävlingsskyttar.

  LGHSC stadgar 2020-04-09  Hemsidan
  Denna hemsida är fr.o.m 2020-06-08 officiellt organ för LGHSC Lindesberg Gyttorp Hagelskyttecentrum, munkhyttan.se och underhålls tills vidare av TorbjF.

 • my only meatloaf