Updaterad: January 15 2021 05:53:14.
OBS! Före skjutning - checka in: anmäl Dig i Gula Paviljongen, det finns ett formulär där namn- och kontaktuppgifter ska uppges.
»Hitta hit (59.615081853559225, 15.220421972657208)

Aktiviter och program 20212021-01-23
Egna banan bokad för ol-trap 10-14.,
Gyttorps Sportskytteklubb

2021-04-04
Rune Flodmans minne. Deltagarelistan är fulltecknad.,
Gyttorps Sportskytteklubb

Välkommen till Munkhyttan.se
och lerduveskyttet

Gyttorps Sportskytteklubb bedriver skytte på kompakt-sportingbanan som har 5 stationer, gemensamma med ol-trap.
Även JRFs skeetbana utnyttjas för detta ändamål. Varierande svårighetsgrad för att passa alla.
Vi har både en omfattande träningsverksamhet
och tävlingsverksamhet.

Anläggningen vid Munkhyttan har totalt ca 40-talet kastmaskiner
och 3 st högre torn.

Banor: kompakt-sporting, skeet, olympisk trap och nordisk trap (BJG). På BJGs bana för nordisk trap kan ev. kompakt-sporting i enlighet med skjutbaneinstruktion utövas.

I samband tävling eller annat arrangemang kan andra tillfälliga skjutplatser utnyttjas om hänsyn till de åtgärder som gäller för "tillfällig skjutplats" och anges i säkB iakttages.

Det är här Du kan lära Dig skjuta lerduvor!Kontaktpersoner
Torbjörn Fredriksson, Gyttorps SSK, 070-265 31 10
Leif Karlsson, JRF, 070-694 40 81
Teres Andersson, Gyttorps SSK, 076-830 73 95
Gösta Fredriksson, Gyttorps SSK, 076-809 99 63
Krister Jakobsson, Gyttorps SSK, 070-317 66 56Bokning för mindre och större sällskap
Banor och instruktörer kan bokas enligt överenskommelse. För individuellt och mindre eller större sällskap/företag.
Vapen finns att låna. Servering.
Tider kan bokas, kontakta KontaktpersonerTillåtna och bokningsbara skjuttider
Måndag-Torsdag 09.00-20.30
Fredag 09.00-16.00
Lördag 09.00-15.00
Sön- och helgdagar 09.00-13.00
Dessa tider kan överskridas om det krävs för att avsluta tävling eller annat programfört arrangemangSäkerhet
Vid alla skjutbanor finns Skjutbaneinstruktioner anslagna. Dessa instruktioner ska följas av alla skyttar.
Vid Munkhyttan finns Skjutbaneinstruktion för Gyttorps Sportskytteklubb/JRF-Lindesbergs kombinerade kompaktsporting och skeetbana anslagen i
Gula Paviljongen. Säkerhetsansvarig är Torbjörn Fredriksson.
Vid Bergslagernas Jägargilles kombinerade bana för Nordisk trap och Kompakt sporting finns ytterligare en Skjutbaneinstruktion anslagen.
Säkerhetsansvarig är Johan Larsson.
Schemalagda träningstider
På grund av coronapandemin finns inga schemalagda träningstider.Medlemsskap och klubbar
Anvisningar för medlemsskap finns på respektive klubbs hemsida.
Länkar till klubbar m.m:
Gyttorps Sportskytteklubb (kompakt sporting vid skeetbanan, olympisk trap) Gyttorp Sportskytteklubb online medlemsansökan

Bergslagernas JG (jägartrap) BJG online medlemsansökan

JRF-Lindesberg (JRF-skeet)Skyttekort
Prov för SvSF Skyttekort kan avläggas vid banan.
Kom till banan eller kontakta Krister Jakobsson, Torbjörn Fredriksson
eller Leif K.

OBS! Skyttesportförbundets online-utbildning för skyttekortet.SvSF Tävlingslicens
För att erhålla tävlingslicens erfordras godkänt prov för Skyttekort
och medlemsskap i klubb ansluten till SvSF, t.ex Gyttorps Sportskytteklubb.

Anvisningar för medlemsskap finns på: »Gyttorps Sportskytteklubb

Anvisningar för tävlingslicens finns på: »Skyttesportförbundets hemsidaMiljöpolicy
Hänsyn tages till fastställda skjuttider. Endast stålhagel får användas. Miljöanpassade lerduvor används. Egenkontroll i enlighet med anvisningar från myndighet..

Varje enskild klubb (3st) väljer vartannat år 5 st representanter vardera
till styrelsen för LGHSC-Lindesberg Gyttorp Hagelskyttecentrum.
Alliansen har således 15 st representanter. Ordförande väljs vid årsmöte på 1 år, sekreterare, kassör m.m väljes inom styrelsen.

Alliansen är inte innehavare av några skjutbanor och ej heller skjutbanetillstånd. Dessa innehavs formellt av de tre medlemsföreningarna, en bana vardera genom av huvudmannen (Lindesbergs kommun) utfärdade nyttjanderättsavtal.
Alliansens är en överenskommelse om att viss maskinell utrustning, som fanns vid bildandet av alliansen (7 st Beomatmaskiner), får brukas av alla 3 föreningarna. Alliansens uppgift är också att svara för kostnader för lerduveinköp, reservdelar, underhåll av alla anläggningar, maskiner och utrustning som brukas av föreningarna.
För att kunna finansiera underhåll och löpande kostnader för lerduveinköp sker all försäljning av lerduve-serier i alliansen regi.
Samtliga intäkter är öronmärkta för lerduveskyttet.


Alliansen tillkom också för att gagna samarbetet och kommunikationen mellan föreningarna till fromma
för såväl jägare som tävlingsskyttar.

LGHSC stadgar 2020-04-09Hemsidan
Denna hemsida är fr.o.m 2020-06-08 officiellt organ för LGHSC Lindesberg Gyttorp Hagelskyttecentrum, munkhyttan.se och underhålls tills vidare av TorbjF.

my only meatloaf