munkhyttan.se
2024(Video by Sprig Media)

OBS! Före skjutning - checka in: anmäl Dig i Gula Paviljongen, det finns ett formulär där namn- och kontaktuppgifter ska uppges.

Updaterad: July 09 2024 08:27:51.
»Hitta hit (59.615081853559225, 15.220421972657208)";

Hittills fastställda aktiviter och program 2024

Träningstider, helgfria dagar 2024,

OBS! Ingen semesterstängning: träning som vanligt under juli månad enligt nedanståendeMåndag 17-20, Sporting på bana 1+2
Onsdag 17-20, Skeet+Nordisk trap.
Torsdag 17-20, Sporting, bana 1+2.

OBS! All skjutning utanför ordinarie schemalagda träningstider ska bokas.

Vid betalning av serier (40:-/serie för medlem och 70:- för övriga) accepteras endast Swish.

»Boka banor
 Datum Rubrik KontaktBanaTa bort
20240921Gyttorpfarfar, anm 09-11, lördagGyttorps SSK1+2X
Munkhyttans Skjutbana-Lerduva
(Skyltat 'Trap och Skeet' vid väg T773)

Sportskytte bedrivs på kompakt-sportingbanan (Bana 2) som har 5 stationer.
Även skeetbanan är belägen på detta ställe. Varierande svårighetsgrad för att passa alla.
Anläggningarna vid Munkhyttan har totalt ca 40-talet kastmaskiner.
4 st högre torn finns.
BJG har en bana för Nordisk trap (Bana 1) direkt öster om de kombinerade trap/skeetbanorna. Här finns även en sportingbana.
Kontaktpersoner

Kontaktpersoner
Teres Andersson, Gyttorps SSK,
076-830 73 95
Krister Jakobsson, Gyttorps SSK,
070-317 66 56
Gösta Fredriksson, Gyttorps SSK,
076-809 99 63
Torbjörn Fredriksson, Gyttorps SSK,
070-265 31 10
Leif Karlsson, JRF,
070-694 40 81
Pål Nilsson, BJG/JRF,
070–865 15 34
Bokning för mindre och större sällskap
Banor och instruktörer kan bokas enligt överenskommelse. För individuellt och mindre
eller större sällskap/företag.
Vapen finns att låna. Servering.
Tider kan bokas, kontakta Kontaktpersoner
OBS! Gyttorps SSK accepterar ej grupper
med för oss okända deltagare som saknar vapen och vapenlicens.


Tillåtna skjuttider
Måndag-Torsdag 09.00-20.30
Fredag 09.00-16.00
Lördag 09.00-15.00
Sön- och helgdagar 09.00-13.00
Dessa tider kan överskridas om det krävs för att avsluta tävling eller annat programfört arrangemangSäkerhet
Vid alla skjutbanor finns Skjutbaneinstruktioner anslagna. Dessa instruktioner ska följas av alla skyttar.
Vid Munkhyttan finns Skjutbaneinstruktion för Gyttorps Sportskytteklubb/JRF-Lindesbergs kombinerade kompaktsporting och skeetbana anslagen i Gula Paviljongen.
Säkerhetsansvarig är Torbjörn Fredriksson.
Vid Bergslagernas Jägargilles kombinerade bana för Nordisk trap och eventuell kompakt sporting finns ytterligare en Skjutbaneinstruktion anslagen.
Säkerhetsansvarig är Johan Larsson.

Ansvar:
Var och en har ett ständigt ansvar för sin egen
och andras säkerhet.

Delaktighet:
Alla skyttar och funktionärer skall aktivt medverka till att säkerhetsbestämmelserna följs.

Ingrepp vid fara:
Den som upptäcker att någon bryter mot säkerhetsbestämmelserna eller som uppfattat annan fara skall omedelbart ingripa.
Vid omedelbar fara kommenderas ”Avbryt.
Eld upphör eller Stopp”. Rapportering:
Alla har skyldighet att rapportera brott mot säkerhetsbestämmelserna till skjutledare, som tar ställning till hur man går vidare.

Skyttens eget ansvar:
 • Vid all vapenhantering skall alltid vapen behandlas som om det vore laddat.
 • Skytt får inte handskas med vapen eller ammunition utan att känna till hur de fungerar och vilka bestämmelser som gäller för hantering.
 • Före skjutning skall skytt kontrollera att loppet är urdraget och fritt från främmande föremål.
 • Det är förbjudet att rikta ett vapen – laddat
  eller oladdat mot personer eller i annan riktning
  så att det kan innebära fara.
  Alla vapen skall hanteras i säker riktning uppåt eller ner mot marken.
 • Provriktning får endast ske på angiven plats
  och mot anbefallt mål.
 • Vapen får inte lämnas utan tillsyn.
 • Vapen som skall överlämnas av en skytt till en annan eller som förs från skjutplatsen får inte vara laddat.
 • Laddning för inte äga rum förrän skytten befinner sig på skjutplatsen.
 • Ansvarig skjutledare skall vara utsedd då två eller fler skyttar skjuter samtidigt.
 • Den som skjuter ensam är ansvarig för säkerheten på samma sätt som skjutledare.
 • Det är förbjudet att uppehålla sig framför skytt i skjutställning.
 • Dubbelpipiga gevär måste bäras brutna och övriga gevär med öppet slutstycke.
 • Det är förbjudet att vidröra eller hantera en annan skytts vapen utan dennes medgivande.
 • Det är förbjudet att vid vapenhantering vara påverkad av alkoholhaltiga drycker eller droger.
  Medlemsskap och klubbar
  Anvisningar för medlemsskap finns på respektive klubbs hemsida.
  Länkar till klubbar m.m:
  Gyttorps SSK hemsida
  Bergslagernas JG (jägartrap)
  JRF-Lindesberg (JRF-skeet)  Skyttekort
  Prov för SvSF Skyttekort kan avläggas vid banan.
  Kom till banan för att avlägga prov eller kontakta Krister Jakobsson, 070-317 66 56, som är registrerad examinator

  Mer information om skyttekortet hittar Du här:https://www.skyttesport.se...
  OBS! Skyttesportförbundets online-utbildning för skyttekortet.  SvSF Tävlingslicens
  För att erhålla tävlingslicens erfordras godkänt prov för Skyttekort
  och medlemsskap i klubb ansluten till SvSF, t.ex Gyttorps Sportskytteklubb.

  Anvisningar för tävlingslicens finns på: »Skyttesportförbundets hemsida
  Miljöpolicy
  Hänsyn tages till fastställda skjuttider. Endast stålhagel får användas. Miljöanpassade lerduvor används. Egenkontroll i enlighet med anvisningar från myndighet.

  LGHSC har i uppdrag av de tre skytteföreningarna att sälja lerduveserier och finansiera underhåll så långt intäkterna från samma försäljning tillåter. LGHSC är inte en idrotts- eller skytteförening. LGHSC stadgar 2020-04-09


  Kommunen äger fastigheten vi huserar på, Munkhyttan 2:10. Ingår i detaljplanen.
  Karta LG_44
  Plantext LG_44
  Länskartan

  Hemsidan
  Denna hemsida är fr.o.m 2020-06-08 officiellt organ för LGHSC Lindesberg Gyttorp Hagelskyttecentrum, munkhyttan.se och underhålls tills vidare av TorbjF.

 • my only meatloaf
  »Boka banor
   DatumRubrikKontaktBanorTa bort
   0524/25/26 Parkering orienteringsskyttar, påverkar ej ev hagelskytte. TF Bana 2X
   20240525 Compak/sporting, träning, 09-14, lördag Gyttorps SSK  Bana 1+Bana 2X
   20240526 Franssons minne, 11-13, söndag Gyttorp/TF Bana 2X
   20240528 Träning Meritor, 17-21, tisdag Johan larsson 1X
   20240604 Träning Meritor, 00-24, tisdag Johan larsson 1X
   20240611 Tuition 17-20 Pål 1X
   20240616 Engelsk sportingträning, sön 10-13 Torbjörn F 1+2X
   20240625 Träning Meritor 17,00-20,30 25/6-24 Johan Larsson 1X
   20240921 Gyttorpfarfar, anm 09-11, lördag Gyttorps SSK 1+2X
  Current PHP version : 8.0.30