Det är här Du lär Dig Lerduveskytte

OBS! Provduvor är ej tillåtna vid träning.
Ni som är osäkra på duvbanor ombedes ansluta er till ett mer erfaret skjutlag -för att ni därigenom ska få nödig insikt om vad som ska beskjutas.
Likaså ser mer erfarna skyttar till att så sker.

» Fortsätt